Chính sách bảo mật

30/09/2020 09:46

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

- Công ty TNHH truyền thông It One Việt Nam không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang website cho một bên thứ ba nào khác.
- Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
- Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Công ty TNHH truyền thông It One Việt Nam thu thập bao gồm:

Họ và tên:
Địa chỉ
Điện thoại
Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ

Tên dịch vụ
Số lượng
Thời gian bàn giao dịch vụ
Các thông tin yêu cầu riêng nhằm giúp phần mềm hoạt động (nếu có) theo thỏa thuận giữa 2 bên.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Công ty TNHH truyền thông It One Việt Nam sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Hỗ trợ khách hàng
- Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
- Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, Công ty TNHH truyền thông It One Việt Nam chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về tungmuimuitung@gmail.com   

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

- Công ty TNHH truyền thông It One Việt Nam và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với khách hàng.
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

- Tại Công ty TNHH truyền thông It One Việt Nam, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật. Công ty TNHH truyền thông It One Việt Nam cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Công ty TNHH truyền thông It One Việt Nam cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
+ Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
+ Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Công ty TNHH truyền thông It One Việt Nam, vui lòng liên hệ qua số hotline 0971122586 hoặc email: tungmuimuitung@gmail.com    

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

- CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG IT ONE VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính : Phố Thành Công, P. Quảng Thành, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hóa
- Email: tungmuimuitung@gmail.com      
- Đối với các thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân người tiêu dùng, khách hàng có thể liên hệ: 0971122586.

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống của Công ty TNHH truyền thông It One Việt Nam

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép khách hàng có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân của Công ty TNHH truyền thông It One Việt Nam, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tungmuimuitung@gmail.com   

 

Bình luận
Xem thêm:
Back to top
Liên hệ CSKH
Gọi ngay